Кабинети за анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН

КАБИНЕТИ ЗА АНОНИМНО И БЕЗПЛАТНО КОНСУЛТИРАНЕ И ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ХИВ/СПИН (КАБКИС)- 19 в цялата страна
 
КАБКИС  функционират в градовете София, Пловдив, Бургас, Варна, Плевен, Благоевград, Велико Търново, Стара Загора, Русе, Пазарджик, Перник, Видин, Добрич, Враца и Хасково. Кабинетите са разкрити или в Регионалните здравни инспекции, или към НПО (сдружения, асоциации, работещи по Програма «Превенция и контрол на ХИВ/СПИН»).
 
Кабинетите работят всеки делничен ден от 9:00 до 17:00 часа.    
 
КАБКИС към Столичната Регионална здравна инспекция (РЗИ)
гр. София, ул. «Враня» № 20
тел. 02/ 833 40 99  
 
КАБКИС към Сдружение „Здраве без граници”
гр. София, ул. „Самуил” № 111
тел. 02/ 952 33 99  
 
КАБКИС към Национален център по заразни и паразитни болести
гр. София, бул. „Столетов” № 44А
тел. 02/ 931 80 71  
 
КАБКИС към „Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве”
Гр. София, бул. „Дондуков” № 67
тел. 02/943 46 77  
 
КАБКИС Студентски град към Сдружение „Асоциация здраве и бъдеще”
Гр. София, , ул „Арсо Пандурски” №8
тел. 02/862 60 79
Кабинетът работи от 10 до 18 часа включително и в събота.  
 
КАБКИС към РЗИ - Пловдив
ул. "Перущица" No 1
тел. 032/ 64 34 36  
 
КАБКИС към РЗИ - Бургас
ул. "Александровска" No 120
тел. 056/ 81 62 57  
 
КАБКИС към РЗИ - Варна
ул. "Брегалница" No 3
тел. 052/ 66 52 71  
 
КАБКИС към РЗИ - Плевен
ул. "Княз Александър Батенберг I" No 7
тел: 064/ 80 60 67  
 
КАБКИС към РЗИ - Благоевград
ул. "Братя Миладинови" No 2
тел. 073/ 88 76 90  
 
КАБКИС към РЗИ - Велико Търново
ул. "Никола Габровски" No 23
тел. 062/ 61 43 30  
 
КАБКИС към РЗИ - Стара Загора
ул. "Стефан Караджа" No 10
тел. 042/ 60 41 51  
 
КАБКИС към РЗИ - Русе
бул. "Скобелев" 40А
тел. 082/ 82 89 64  
 
КАБКИС към Сдружение „Асоциация здраве и бъдеще”
гр. Пазарджик, ул. "Болнична"15
тел. 034/ 44 20 81  
 
КАБКИС към Сдружение „Асоциация здраве и бъдеще”
гр. Перник,  ул. "Брезник" No 2
тел. 076/60 41 11  
 
КАБКИС към РЗИ - Добрич
ул."Кирил и Методий" No 57
тел. 058/ 60 46 13  
 
КАБКИС към РЗИ - Видин
ул."Цар Симеон Велики" No 76
тел 094/ 60 04 55  
 
КАБКИС към РЗИ - Враца
ул. "Черни Дрин" No 2
тел. 092/ 62 27 07  
 
КАБКИС към РЗИ - Хасково
Пл. „Общински” No 2
тел. 038/603 237