Новини - Категории 'Новини ХИВ/СПИН'

Alvaro Bermejo to step down as Executive Director


After nearly 12 years, Dr Alvaro Bermejo has announced that he is to step down as Executive Director of the International HIV/AIDS Alliance. He will continue to serve and lead the Alliance until November, while his successor is being identified

In making his announcement, Dr Bermejo said: “I was privileged, when I started in January 2004 to find an organisation of pioneers, with a big reputation and a vision with huge potential to go further." 

“It is not the time now to try and describe the development and transformation the Alliance has contributed to in these last 12 years. Only to remember the many more people and communities reached, and the tides of new HIV infection, AIDS deaths and fear and prejudice beginning to turn through our work. This is what makes me so proud.”

Referring to the Linking Organisations which form the heart of the Alliance, he said:“I am convinced the spirit of solidarity and collaboration that has guided this Alliance will continue to guide it to further achievements until we do, finally, see the end of AIDS and a fairer, more inclusive world emerging in its wake. There is still so much to do.”

Dr Bermejo will remain in post until the next Board meeting in November 2015. Chair of Trustees, Martin Dinham, expressed huge gratitude to Dr Bermejo for his leadership of the Alliance over the last 12 years. He said that a small group of trustees would launch an extensive search process to find a new Executive Director for the Alliance who will build on its significant successes to date, and unite the Alliance’s ongoing efforts to bring about a world without AIDS.

Source: http://www.aidsalliance.org/


[ Прочети още... ]

Публикувана от rosen - сряда, 01 юли 2015 - 09:20:23изглед за печат
 

Великобритания премахва броя на CD4 клетките като критерий за започване на лечение


Според новите препоръки за лечение на ХИВ на Британската ХИВ асоциация (BHIVA), започване на антиретровирусно лечение следва да се предлага на всеки ХИВ-позитивен без оглед на броя на CD4 клетките

В препоръките се казва, че всеки ХИВ-позитивен, който има желание и готовност да започне лечение и разбира отговорността, свързана с него, следва да има възможност да започне лечение независимо от броя на CD4 клетките.

Тази голяма промяна в британските препоръки – от започване на лечение при достигане на брой CD4 клетки от 350/мм3 до изцяло отпадане на броя на CD4 клетките като критерий за започване на лечение, е вследствие на наскоро оповестените резултати от проучването START. Проучването START показа, че започването на лечение при брой CD4 клетки над 500/мм3 намалява риска от развитието на сериозни заболявания (СПИН-свързани и СПИН-несвързани) и настъпването на смърт с 53%, в сравнение с изчакване на започването на лечение до намаляване на броя на CD4 клетките до 350/мм3.

За издаването на тази препоръка са взети под внимание резултатите и от други две, проведени неотдавна, проучвания - Temprano и HPTN 052. Temprano е проучване, проведено в Западна Африка, което показа, че започването на лечение при брой CD4 клетки над 500/мм3 намалява риска от развитието на сериозни заболявания и настъпването на смърт с 44%, в сравнение с отлагане на започването на лечение до достигане на по-ниски стойности на CD4 клетките.

Другото изследване, HPTN 052, проведено в страните в Африка на юг от Сахара, Индия, Бразилия, Тайланд и САЩ, показа, че по-ранното започване на лечението – при брой на CD4 клетките между 350 и 500/мм3, намалява риска от клинично изявено заболяване с 40%, но не намалява значително риска от настъпване на смърт, в сравнение със започване на лечението при брой на CD4 клетките под 250/мм3.

Източник: BHIVA


[ Прочети още... ]

Публикувана от rosen - понеделник, 29 юни 2015 - 16:17:58изглед за печат
 

ВИДЕО: Информационна акция в подкрепа на борбата срещу ХИВ/СПИН в България, сградата на Народното събрание, 13 февруари 2015 г.


На 13-ти февруари 2015 г. в сградата на Народното събрание се проведе информационна акция в подкрепа на борбата срещу ХИВ/СПИН в България. Акцията бе инициирана от неправителствени организации, работещи в областта на превенцията на ХИВ/СПИН в страната и подкрепа на засегнатите от заболяването.
 
Тя премина под егидата на председателя на Комисията по здравеопазване към Народното събрание - д-р Даниела Дариткова.
 
Кратък видео материал от акцията може да видите в YouTubeVimeo и Facebook. Видеото е налично и със субтитри на английски език, също вYouTubeVimeo и Facebook.

Основната цел на инициативата бе да запознае народните представители с опасностите, които крие за страната предстоящото в края на 2015 г. прекратяване на финансирането за Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария. Програмата се реализира у нас вече в продължение на 12 години, като покрива всички дейности по превенцията на ХИВ/СПИН в страната и подкрепа на засегнатите от заболяването.
 
По време на акцията бе популяризиран създаденият от организациите Манифест с надслов „Да запазим България страна с ниско разпространение на ХИВ! Да продължим успешния национален отговор срещу епидемията от СПИН!”. Манифестът призовава към поемане на категоричен политически ангажимент по отношение на националния отговор срещу ХИВ, за да не се допусне епидемия от СПИН в страната.
 
Инициативата срещна широка подкрепа. Много народни представители, сред които г-жа Менда Стоянова и д-р Даниела Дариткова, заявиха политическа воля и се ангажираха да намерят начин Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” да продължи и след края на 2015 г. За целта ще се търсят консенсус и финансиране в рамките бюджет 2016.
 
Източник: МНЗ


[ Прочети още... ]

Публикувана от rosen - понеделник, 22 юни 2015 - 14:13:32изглед за печат
 

Промените в генетичният код на ХИВ определят тежестта на заболяването


В констатацията, че способства за разбиране на човешкия имунодефицитен вирус (ХИВ), изследователи от Детската болница на Лос Анджелис откриха две места, където една единствена разлика в генетичния код на ХИВ променя начинът на инфектиране с вируса в клетката, като по този начин влияят на развитието на заболяването.    
 
Резултатите от изследването бяха публикувани в списание  PLOS ONE на 17 Юни   
 
ХИВ се насочва към  специфични бели кръвни клетки, наречени CD4 + Т-клетки, които играят важна роля в организирането на имунния отговор на бактерии и вируси. С помощта на два различни рецептори, CCR5 (R5) или CXCR4 (Х4), ХИВ може да влиза в клетките гостоприемници и постепенно да зарази имунната истема. На практика всички ХИВ инфекции използват R5 рецептори за да влязат в CD4 + клетките, но при приблизително 50% от пациентите, вирусът се включва и те започват да използват X4 рецептора. Този ключ обикновено е свързан с влошаване на заболяването на пациента и прави антиретровирусните лекарства, насочени към рецептора R5 неефективни.   
 
"В това проучване, ние открихме нови начини как този хитър вирус може да избяга от контрола на анти-ХИВ лечението", каза Грейс Алдрованди, MD, CM, шеф на отдела по инфекциозни болести в Детската болница в Лос Анджелис и главен изследовател на проучването.   
Действайки като портиер, вирусния плик посредничи при навлизането на ХИВ в клетката гостоприемник. Самият пакет се състои от част от мембраната на клетката гостоприемник и молекули, наречени гликопротеини, по-специално gp120 и gp41, които са генерирани от генетичния код на ХИВ. Трите звена на gp120 почиват върху повърхността на клетката. Всяка gp120 молекула е допълнително разделена на пет постоянни региони, белязани от С1 до С5, пет променливи региони, белязани от V1 до V5 и свързваща структура, нареченa свързващ лист.     

Източник: Детската болница в Лос Анджелис

Публикувана от rosen - сряда, 17 юни 2015 - 12:23:50изглед за печат
 

Changes in HIV genetic code determine severity of disease


In a finding that furthers the understanding of human immunodeficiency virus (HIV), researchers from Children's Hospital Los Angeles discovered two locations where a single difference in HIV's genetic code altered the way the virus infected the cell, thereby influencing the progression of the disease. 
 
The results of this study will be published in PLOS ONE on June 17.

HIV targets specific white blood cells, called CD4+ T-cells, which play an important role in organizing the immune response to bacteria and viruses. By using two different receptors, CCR5 (R5) or CXCR4 (X4), HIV is able to enter the host cells and gradually infect the immune system. Virtually all HIV infections use the R5 receptor to enter the CD4+ cell, but in approximately 50 percent of patients, the virus will switch and begin to use the X4 receptor. This switch is usually associated with worsening disease in the patient and renders the antiretroviral drugs targeted at the R5 receptor ineffective.
 
"In this study, we have uncovered new ways this wily virus can escape the control of anti-HIV treatments," said Grace Aldrovandi, MD, CM, chief of the Division of Infectious Diseases at Children's Hospital Los Angeles and the study's principal investigator.
 
Acting as a gatekeeper, a viral envelope mediates the entry of HIV into the host cell. The envelope itself consists of a portion of the host cell membrane and molecules called glycoproteins, specifically gp120 and gp41, which are generated by HIV's genetic code. The three units of gp120 rest on the cell's surface. Each gp120 molecule is further divided into five constant regions, labelled C1 through C5, five variable regions, labelled V1 through V5, and a connecting structure called a bridging sheet.
 
Source: Childrens Hospital Los Angeles


[ Прочети още... ]

Публикувана от rosen - сряда, 17 юни 2015 - 12:00:38изглед за печат
 
Отиди на страница       >>